Bài viết 08/2016

Long xích lô – Bộ phim nói về sự vươn lên của thanh niên ngày nay

Long xích lô – Bộ phim nói về sự vươn lên của thanh niên ngày nay

Long đã đứng dậy sau khi thân phận của mình bị lộ. Điều đó cho thấy ở nhân vật Long có những bài học giá trị không chỉ cho riêng tôi mà cho cả người xem. Tôi tin bộ phim sẽ tìm được sự đồng cảm nơi người xem”.